14:03

17 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Albert, Laura, Adolf

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

PATRONAT WYDZIAŁU GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSTYTETU WARSZAWSKIEGO W NASZEJ SZKOLE

WAT - patronat

O patronacie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

27 czerwca 2022 roku podpisana została umowa patronacka między  dyrekcją naszego Liceum a  Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

W ramach nawiązanej współpracy uczniowie klas realizujących rozszerzone programy nauczania geografii będą mogli uczestniczyć w:

  • wykładach, zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW;

  • edukacyjnych projektach badawczych, warsztatach i konsultacjach obejmujących przygotowanie do Konkursów przedmiotowych i Olimpiady Geograficznej.

Uczelnia zapewnia także nauczycielom naszego Liceum pomoc w:

  • nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;

  • wsparcie przedsięwzięć służących popularyzacji nauki, działalności kulturalnej i obywatelskiej;

  • doskonalenie zawodowe w celu podnoszenia jakości kształcenia.

Dodatkowo dzięki tej współpracy uczniowie zyskają możliwość uczestniczenia w projektach edukacyjnych, np. w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. 

 

O wydziale: https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/wydzial/o-wydziale/ 
Link do strony głównej: https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/strona-glowna-2-2/ 

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid