13:33

17 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Albert, Laura, Adolf

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

WARS I SAWA - WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

WAT - patronat

O programie

W 2020 roku XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida przystąpiło do programu i otrzymało Certyfikat WARSA i SAWY Prezydenta m.st. Warszawy.

Celem programu jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, rozpoznawanie,  rozbudzanie  i  rozwijanie  uzdolnień  i umiejętności  młodzieży oraz  stworzenie  jak największej liczbie uczniów możliwości skutecznego rozwijania zdolności i zainteresowań.

Uczniowie objęci programem to laureaci konkursów, uczestnicy olimpiad na różnych etapach, ale także ci, którzy rozwijają swoje pasje poza murami szkoły. Wszystkim tym osobom służymy pomocą, wspieramy i cieszymy się z ich wszystkich, nawet najmniejszych, osiągnięć.

Staramy się, aby nasza młodzież zawsze pamiętała, że: „Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbować, jeszcze ten jeden raz”.

Wars i Sawa

 

Realizatorzy programu

Realizatorami programu wspierania uzdolnionych są pracownicy XXIV LO im. C.K. Norwida w Warszawie: dyrektor, wicedyrektorzy, szkolny zespół wspierania uczniów uzdolnionych, opiekun ucznia zdolnego, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy, pedagog szkolny, bibliotekarz przy współudziale Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego.

 

 

Oczekiwane efekty programu

UCZEŃ:

 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania

 • konsekwentnie realizuje za dania o różnym charakterze

 • znajduje czas na swoje pasje

 • bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, itp.

 • potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy przy rozwiązywaniu danego problemu

 • zna własny styl uczenia się, typ inteligencji

 • posiada zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji

 • osiąga sukcesy

 • umacnia się w poczuciu własnej wartości

 • umie współpracować z innymi

 • jest kreatywny i wytrwały w dążeniu do celu, rozwija umiejętności myślenia twórczego

 • uczestniczy w spotkaniach pozaszkolnych

 

 
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid