16:23

20 stycznia 2022 r.;    Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

 

WAT - patronat

 

REKRUTACJA - XXIV LO im. C. K. Norwida - oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Oferta edukacyjna dla uczniów klas 8 SP

 

Propozycje klas dla absolwentów szkół podstawowych

Proponowane klasy pierwsze

KLASA JĘZYKI OBCE ROZSZERZONE PRZEDMIOTY

Ap

MEDICUS
biologiczno-chemiczno-językowa

angielski (kontynuacja)
oraz
niemiecki lub hiszpański
biologia
chemia
język angielski

Bp

SZTUK - MISTRZ
humanistyczna

angielski (kontynuacja)
oraz
niemiecki lub francuski
język polski
historia
WOS

Cp

"ALCHEMIK"
matematyczno
-biologiczno
-chemiczna

angielski (kontynuacja)
oraz
niemiecki (od podstaw i kontynuacja)
biologia
chemia
matematyka

Dp

"WILD WILD WEB"
matematyczno
-fizyczno
-informatyczna

angielski (kontynuacja)
oraz
niemiecki (od podstaw i kontynuacja)
matematyka
fizyka
informatyka

Ep

"MERKATOR"
geograficzno-
-matematyczno-
-językowa

angielski (kontynuacja)
oraz
niemiecki lub francuski (kontynuacja)
geografia
matematyka
język niemiecki
lub francuski

Fp

"DISCOVERY"
ekonomiczna

angielski (kontynuacja)
oraz
niemiecki lub francuski (kontynuacja)
język angielski
język niemiecki
lub francuski
matematyka
 

Przedmioty obok języka polskiego i matematyki punktowane w zależności od klasy

  • klasa Ap: "MEDICUS – klasa biologiczno-chemiczno-językowa" – biologia lub chemia (decyduje ocena wyższa), język angielski;
  • klasa Bp: "SZTUK - MISTRZ – klasa humanistyczna" – historia, obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
  • klasa Cp: "ALCHEMIK – matematyczno-biologiczno-chemiczna" – biologia lub chemia (decyduje ocena wyższa), obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
  • klasa Dp: "WILD WILD WEB – klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna" – fizyka, obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
  • klasa Ep: "MERKATOR – klasa geograficzno-matematyczno-językowa" – geografia, obowiązkowy język obcy (decyduje ocena wyższa);
  • klasa Fp: "DISCOVERY – klasa ekonomiczna"– język angielski, drugi język obcy.
 
 

Quiz o szkole

Z nami dołączysz do kolorowej rzeczywistości

 

Norwid - najlepszy wybór

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
Promethidion - Norwid