18:51

15 lipca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

Rada Rodziców przy XXIV LO im. C. K. Norwida

Rada Rodziców reprezentuje Rodziców uczniów WSZYSTKICH klas Naszego Liceum będąc niezależnym i samorządnym ich przedstawicielstwem współpracuje m.in. z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

Celem głównym Rady Rodziców, poza reprezentowaniem ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły, prezentowanie ich opinii we wszystkich sprawach Szkoły, jest WSPOMAGANIE działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia oraz wspomaganie Szkoły w udzielaniu pomocy materialnej uczniom. Jest to możliwe dzięki gromadzeniu funduszy na działalność wynikającą z jej Regulaminu.

 

Regulamin Rady Rodziców
działającej przy XXIV LO im. C. K. Norwida
DO POBRANIA W PLIKU PDF

 

Działalność Rady umożliwia rzeczywisty wpływ Rodziców na działalność Szkoły!

 

Przewodniczący Rady Rodziców przy XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie: pan Jerzy Karbowski

 

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonywać na konto:

PKO BANK POLSKI S.A.

     nr rachunku: 71 1020 1185 0000 4302 0011 3696

Rada Rodziców przy XXIV LO im. C. K. Norwida

     ul. Obozowa 60
     01-423 Warszawa

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia, Klasa (przykład: Joanna Kowalska, klasa III H)

 
 

Nagrody dla klas z najlepszymi wpłatami na fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców podjęła decyzję, że będzie wyróżniała klasy, w których będą najwyższe wpłaty na fundusz Rady w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrodami w konkursie jest tzw. cashback w formie gotówki na zorganizowanie przez wychowawcę klasy spotkania integracyjnego dla uczniów.
W tegorocznym podsumowaniu zwyciężyły klasy:

  • 1A (28 wpłat na 31 uczniów),

  • 1E (27 wpłat na 31 uczniów),

  • 3A (27 wpłat na 27 uczniów).

We wszystkich tych klasach wpłata w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosła ponad 250 zł.
Na zebraniu 15 kwietnia 2023 Rada Rodziców przekazała nagrody wychowawcom:

  • Pani Agnieszce Wójcik, klasa 1A,

  • Pani Małgorzacie Antonowicz, klasa 3A,

  • Panu Sławomirowi Dmowskiemu, klas 1E.

Zwycięskim klasom gratulujemy i bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom.
Gromadzone przez Radę fundusze wydatkowane są na potrzeby Uczniów naszej Szkoły z ogromną starannością i na konkretne cele. Informacje na temat działań Rady umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Szkoł
y.

 

 

Tablety dla pracowni językowych

Na zebraniu 15 kwietnia 2023 Rada Rodziców przekazała Szkole na ręce Pani Dyrektor Anny Rzewuskiej-Kowalczyk oraz nauczycielki języka niemieckiego Pani Elizy Kozłowskiej 30 sztuk tabletów. Sprzęt powiększy bazę już posiadanych przez Szkołę urządzeń i będzie wykorzystywany do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.

Zakup został sfinansowany z funduszu Rady.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid