13:50

17 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Albert, Laura, Adolf

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

KALENDARZ SZKOLNY

Terminarz pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4 września 2023 r. (poniedziałek)

rozpoczęcie roku szkolnego

23 grudnia 2022 - 31 grudnia 2023 r.

zimowa przerwa świąteczna

                 15-28 stycznia 2024 r.

ferie zimowe

28 marzec - 2 kwietnia 2024 r.

wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2024 r.

zakończenie r. szkolnego klas maturalnych

21 czerwca 2024 r. (piątek)

zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2024 r. - 31 sierpnia 2024 r.

wakacje

TERMINARZ EGZAMINU MATURALNEGO 2023/2024

  1. Cześć pisemna         07.05-24.05.2024 r.

  2. Cześć ustna              11.05-16.05.2024 r. , 20.05-25.05.2024

                                 
TERMINARZ EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM 2022/2023

  1. Cześć pisemna           3.06-17.06.2024 r.

  2. Cześć ustna                10.06-12.06.2024 r.

Termin ogłaszania wyników maturalnych – 09.07.2024 r.

TERMINARZ EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM 2022/2023

  1. Cześć pisemna            20.08.2024 r. (wtorek)

  2. Cześć ustna                 21.08.2024 r. (środa)

 Termin ogłaszania wyników maturalnych – 10.09.2024 r.

TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH

30.08.2024 r. (środa) - praca w zespołach przedmiotowych
31.08.2024 r. (środa) - organizacja roku szkolnego 2023/2024
6,11,14.09.2023 r. - Szkolenie RP (PPPM), (BHP)- zdalnie
08.01.2024 r. (poniedziałek) – klasyfikacja po 1 okresie nauki
10.01.2024 r. (środa) – podsumowanie realizacji pracy szkoły w I okresie
Luty 2024 /marzec 2024 r. -  szkolenie Rady Pedagogicznej
22.04.2024 r. – Klasyfikacja  i podsumowanie II okresu nauki w klasach maturalnych.   Szkolenie ZN i KP – matura 2024 r.
17.06.2024 r.  klasyfikacja klas I, II, III po II okresie nauki
19.06.2024 r. podsumowanie roku szkolnego 2023/2024

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Po zaopiniowaniu przez RR przy XXIV LO I SU
2.05.2024 r. (czwartek)
6.05-10.05.2024 r.- matury
13.05.2024r.- matury
31.05.2024 r. (piątek)

 

I okres:   4.09 - 12.01.2024 r.
II okres:  29.01- 26.04.2024 r. (dotyczy klas maturalnych)
III okres: 29.01- 21.06.2024 r. (dotyczy klas I.II, III)

 

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN

I okres : do 4.01.2024 r. (czwartek)
powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
do 1.12.2023 r.(piątek)
              powiadomienie o przewidywanych ocenach do 21.12.2023r
II okres: do 18.04.2024 r. (czwartek) w klasach maturalnych
powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
do 14.03.2024 r. (czwartek)
               powiadomienie o przewidywanych ocenach do 20.03.2024r.
II okres: do 13.06.2024 r. (czwartek) w klasach I , II , III
powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
do 10.05.2024 r. (piątek)
               powiadomienie o przewidywanych ocenach do 29.05.2024r.

 

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ O PODWYŻSZENIE OCENY
W TRYBIE § 66 STATUTU SZKOŁY

11-12 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 w klasach maturalnych
06-07 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 w klasach I, II , III

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

11.09.203 r. (poniedziałek) klasy I-II
12.09.2023 r. (wtorek) klasy III-IV
4.12.2023 r. (poniedziałek)
18.03.2024 r. (poniedziałek)
20.05.2024 r. (poniedziałek)

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid