03:07

25 lipca 2021 r.;    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna

 
 

KALENDARZ SZKOLNY

Terminarz pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021

01 września 2020 r.            – rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2020 r.      – zimowa przerwa świąteczna
04 – 17 styczeń 2021r.      – ferie zimowe
01 – 06 kwietnia 2021 r.      – wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021 r.              – zakończenie roku szkolnego w klasach III
25 czerwca 2021 r.              – zakończenie roku szkolnego w klasach I i II
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie

 

Egzaminy  maturalne: - pisemne   04 – 20 maja 2021 r.   
                                     - ustne        07 – 20 maja 2021 r.   
                                     - w terminie dodatkowym
                                                      pisemne 01 - 16 czerwca 2021 r.
                                                     ustne       07 - 12 czerwca 2021 r.
                                    - termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego: 5 lipca 2021 r.
                                    - w terminie poprawkowym:
                                                      pisemne 24 sierpnia 2021 r.
                                                      ustne      23-24 sierpnia 2021 r.
                                    - termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego: 10 września 2021 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH: 
      9, 10 listopad 2020,  04,05,06,07 maja 2021,  4 czerwca 2021 r.
      oraz
29, 30, 31 marca 2021     (zaopiniowane przez Radę Rodziców i samorząd Szkolny)

 

I  okres:     01 września 2020.  –   14 lutego 2021 r.
II okres:     15 lutego 2021 r.    –   30  kwietnia 2021 r.  w klasach III
                  15 lutego 2021 r.    –   25 czerwca 2021 r.    w klasach I i II

 

Terminy wystawiania ocen:
   I okres:  do 4 lutego 2021 r.
           powiadomienie o przewidywanych ocenach do do  22 grudnia 2020 r.

   II okres: do 22 kwietnia 2021 r.  w  klasach III
        powiadomienie o przewidywanych ocenach do 08 kwietnia 2021 r.

   II okres: do 17 czerwca 2021 r.  w  klasach I i II
        powiadomienie o przewidywanych ocenach do 03 czerwca 2021 r.

Terminy składania podań o podwyższenie oceny trybie § 54 Statutu Szkoły:
   13, 14 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00  w klasach III
   09, 10 czerwca 2021 r.  do godz. 12.00  w klasach I, II

 

Terminy Spotkań z Rodzicami:    (godzina 17.30)
   07  września 2020 r. – klasy I,
   08  września 2020 r. – klasy II po SP,
   09  września 2020 r. – klasy II po Gim.,
   10  września 2020 r. – klasy III, 

   26  października 2020 r.,  
   10 lutego 2021 r.,  
   15 marca 2021 r., 
   24  maja 2021 r.

 
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
Promethidion - Norwid